อยากได้สระว่ายน้ำสำเร็จรูปจัง

สิงที่คุณจะได้เรียน!ก็คือ จ๊อบลัเป็นนักขายไอเดียเยี่ยมๆ ที่ลามารถ เปลยนกลุ่มบุ่งหวังให้กลายมาเป็นลูกค้า และเปลี่ยนลูกค้าให้กลายมาเป็น สาวกได้ เขามมาดเสน่ห์ผู้นำ (charisma) ในแบบที่แม็กช์ เวเบอร์ (Max Weber) นักลังคมวิทยาซาวเยอร มันเขยนไว้ว่า “เป็นyคคสิกประจำตัวสระว่ายน้ําสําเร็จรูปมือสอง ที่ดีและ หาได้ยาก ที่ทำให้โดดเด่นต่างจากคนธรรมดาทั่วไป เหมอนได้รับประทานพร ให้มีพลังเหนอม

 

บุษย์และเหนือธรรมชาติ หรืออย่างน้อยก็มีพล้งอำนาจพิเคษ ที่น้อยคนนักจะมีได้'' มันทำให้จ๊อบลัเป็นคนเหนือคนโดยเฉพาะกับบรรดา แฟนคลับที่เหนียวแน่นอยู่กับเขา แต่มีลี่งหนี้งที่เวเบอร์พูดรดไป เวเบอร์นั้สระว่ายน้ําสําเร็จรูป ราคา pantip เชื่อว่า ‘‘คนธรรมดาท'วไป" ไม่อาจมีมาดเสน่ห์ผู้'นำ'ได้ แต่หากคุณได้เรียน!วิธ การตระเตรียมและวิธการนำเสนอที่เร้าใจของจ๊อบลัครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว คุณก็จะมือำนาจและพลังพิเศษนี้ได้เช่นกัน แค่คุณนำเทคนิคบางส่วนของเขา มาใช้ คุณก็จะโดดเด่นกว่าผู้นำเสนอคนอี่นๆ แล้ว และเมื่อมาเทียบกันตัวต่อ ตัว ทั้งดู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานของคุณจะเป็นเหมือนมือใหม่หัดขับไปในทันที

 

“การนำเสนอนั้นได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญทางธุรกิจไปแล้ว" แนนชี ดูอาร์เต (Nancy Duarte) กูรูทางด้านการนำเสนอได้เชียนไวิในสไลด์ : โอโลย (Slide : ology) "ไม่ว่าจะเป็นการเป็ดบรืษัท แนะนำสํนค้าใหม่ บรรยากาค และความสำเร็จ'ของงานขนอยู่'ตับคุณภาพของการนำเสนอ ในทำนองเดียวกัน ไอเดียเต่างๆ ที่มี ความพยายามและการทุ่มเทให้กับงาน แม้แต่หน้าที่การงาน และอาซีพของคุณ กิอาจไปไม่ได้ไกลเท่าที่ควรหากการที่อสารของคุณไม่มี ประสิทธิภาพ การนำเสนอนับล้านๆ ครั้งที่เกิดขึ้นมาในแต่ละวันนั้นมีเพยงไม่ สระว่ายน้ําสําเร็จรูป ราคา กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นการนำเสนอที่ดี"

 

ดูอาร์เตได้นำสไลด์ของอัล กอร์ (Al Gore) มาทำเป็นสารคดีทีได้รับ รางวัลเรื่อง โลกร้อน...ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง (An Inconvenient Truth) เช่นเดียวกับอัล กอร์ที่นั้งอยู่ในบอร์ดของแอปเปิลฺ สตีฟ จ๊อบล์ ก็ได้ใช้การ สระว่ายน้ําสําเร็จรูป ราคาเท่าไหร่     นำเสนอเป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ ทั้งคู่ได้ปฎิวัตวิธีการสื่อสาร ทางธุรกิจ

 

และมีเรื่องราวให้เราได้เริยนเ ใน'ขณะที่กอร์มืผลงานการนำเสนอที่ โด่งด้งเพยงชิ้นเดียว แต่ทำการนำเลนอซํ้าแล้วซ้ำอีกนับพันๆ ครั้ง สตีฟ สระว่ายน้ําสําเร็จรูป ราคาถูก จ'อบล์ กลับมีผลงาน